0 1 min 2 lata

Niniejsze opracowanie dotyczy prac poszukiwawczych przeprowadzonych przy pomocy nurządzeń elektronicznych głównie detektorów metali w okresie 2020-2022 r. przez Tucholskie  Stowarzyszenie Eksploracyjne „OSTROGA”. Poszukiwania prowadzono na mocy pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zapraszamy do ciekawej lektury podsumowującej trzy lata prac eksploracyjnych na terenie byłych obozów jeńców i internowanych w Tucholi – Rudzkim Moście.

Prace prowadziło Tucholskie Stowarzyszenie Eksploracyjne „OSTROGA”. Bogato ilustrowane podsumowanie ukazuje rozmiar prac, które zostały zrealizowane. Członkom stowarzyszenia gratulujemy, a Państwa zachęcamy do lektury.

Obóz jeńców i internowanych 1914 – 1923 Tuchola


(red.)

tuchola.pl