Europejski Tydzień Mobilności w Powiecie Tucholskim

Estimated read time 2 min read

Europejski Tydzień Mobilności (dawniej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) organizowany jest co roku od 16 do 22 września, a jego zwieńczeniem jest Dzień bez samochodu (22 września). Jak co roku, w jego organizację włącza się tucholski ZSLiT.

W ramach ETM 2022 na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi odbyły się dwa konkursy. Pierwszy był pod hasłem przewodnim „Bezpieczeństwo na drodze”. Wzięło w nim udział 44 uczniów, których zadanie polegało na rozwiązaniu przygotowanego testu online. Wśród najlepszych znaleźli się uczniowie klas 3 i 4 Technikum nr 1 w Tucholi. Drugi konkurs, pod hasłem „Lepsze połączenia”, polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, która miała przedstawiać zaplanowane/zaprojektowane przez ucznia ogólnodostępne miejsce spotkań, w którym osoby przybywające do Tucholi mogą zostawić swój rower, hulajnogę lub inny środek transportu. Istotne było, by wskazać miejsca w otoczeniu przyrody, by móc się spotkać z innymi i razem spędzić czas lub udać się wspólnie do miasta na piechotę i tak chronić środowisko. Wśród 15 uczestników, najlepsze prace należały do 2 uczennic Technikum nr 1 w Tucholi oraz 1 ucznia z Branżowej Szkoły I stopnia w Tucholi. Wszyscy laureaci obydwu konkursów otrzymali drobne upominki w postaci materiałów promujących ETM 2022 oraz dyplomy i słodycze.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także spotkanie młodzieży ZSLiT z funkcjonariuszem KPP w Tucholi, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa. Uczniowie chętnie zadawali pytania oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Główną ideą ETM 2022 w ZSLiT było to, by w dniu 22 września 2022r. wszyscy chętni uczniowie oraz pracownicy przyjechali do szkoły rowerami, hulajnogami, itp. środkami transportu, by promować Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W ramach promocji tej idei wszyscy uczestnicy ustawili się do pamiątkowego, wspólnego zdjęcia.

Obchody ETM 2022 w ZSLiT przyczyniły się także do utworzenia tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych w powiecie tucholskim, która ma zachęcać społeczność szkolną do poznawania naszego regionu na „dwóch kółkach”.

Na zakończenie ETM 2022 w ZSLiT wszyscy chętni mogli wypełnić anonimową ankietę, której zamiarem było sprawdzenie, co zachęca, a co nie zachęca współczesne społeczeństwo do jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza