Sesja sejmiku województwa

Estimated read time 4 min read

Podczas poniedziałkowego (24 października) posiedzenia sejmiku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał wieloletni komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Jerzy Gębara – za działalność na rzecz rozwoju harcerstwa oraz promowanie wartości patriotycznych i idei wolontariatu.

Laudację wygłosił marszałek Piotr Całbecki. Mówił o wieloletniej dobrej współpracy harcerzy z samorządem województwa, o przeprowadzonych inwestycjach w harcerską infrastrukturę i młodzieży garnącej się w szeregi. Podkreślił, że wszystko, za co się harcerze zabrali, się udało. – Jesteś prawdziwym harcerzem. Słowa dotrzymujesz. Nigdy się na tobie nie zawiedliśmy – mówił, zwracając się bezpośrednio do hm. Jerzego Gębary. Hm. Gębara –  który kierował strukturami ZHP od 2014 roku, a teraz oddał stery następczyni, hm. Beacie Bardzińskiej – stwierdził, że oddaje chorągiew w nowe ręce w dobrej kondycji i podziękował samorządowym władzom województwa za konsekwentne wspieranie harcerzy: – Cała Polska zazdrości nam takiego sejmiku i takiego marszałka!

Na wniosek zarządu województwa sejmik przyjął uchwałę o pomocy humanitarnej dla ukraińskiego miasta Izmaił w obwodzie odeskim, które w obliczu rosyjskiej agresji musi organizować zajęcia szkolne w schronach. 65 tysięcy złotych z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego sfinansuje zakup i przetransportowanie na Ukrainę tysiąca krzeseł, które posłużą jako wyposażenie takich miejsc.

Jednym z tematów debaty były pasażerskie przewozy regionalne i nowe wieloletnie umowy z przewoźnikami. Głos w tej sprawie zabierali marszałek Piotr Całbecki, wiceprzewodniczący sejmiku Wojciech Jaranowski, radny Adam Banaszak, radny Michał Krzemkowski, radny Michał Czepek, gość obrad posłanka na Sejm Paulina Matysiak i wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.

Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. Samorząd województwa jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych. Dodatkowo od początku agresji Rosji na Ukrainę uruchomiono e-szkołę dla uchodźców z Ukrainy, szczególnie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Samorząd województwa stara się zapewnić swoim jednostkom oświatowym najlepsze możliwości rozwoju. W ubiegłym roku szkolnym realizowano siedem projektów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, które przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości świadczonych usług. W KPSOSW nr 2 dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy wybudowano warsztaty kształcenia zawodowego, a obecnie trwają prace związane z doposażaniem nowych pracowni. Staramy się również zwiększyć dostępność edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Od września 2021 r. w KPSOSW w Toruniu ruszyło w nowym budynku 6-oddziałowe przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami. Oprócz sal do codziennej nauki i zabawy, w przedszkolu zaplanowano szereg specjalistycznych pomieszczeń, w których może być prowadzona konieczna dla tych dzieci terapia i rehabilitacja. Również przedszkole prowadzone przez KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy dla dzieci niewidomych i słabo widzących wkrótce rozszerzy swoją działalność. Nowe przedszkole powstanie w zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 11 i będzie połączone z budynkiem ośrodka szklanym łącznikiem. Obok przedszkola dzieci będą miały do dyspozycji przystosowany do ich potrzeb plac zabaw.

Sejmik podjął uchwałę o przyjęciu Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, a także przygotowaną przewodniczącą sejmiku uchwałę w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosków w trybie inicjatywy uchwałodawczej. Dzięki tej regulacji Młodzieżowy Sejmik będzie miał możliwość przygotowywania projektów uchwał, które trafią pod obrady sejmiku województwa.

 


(red.)

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza