Ochrona i promocja zdrowia na terenie powiatu ( relacja TOKiS-PRESS TV)

Estimated read time 2 min read

Zadania statutowe Szpital realizuje w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowią one obecnie 90 % przychodów spółki. Głównym udziałowcem spółki jest Powiat Tucholski 81,20%, pozostałymi udziałowcami są gminy powiatu tucholskiego (gmina Tuchola, Cekcyn, Śliwice, Gostycyn i Lubiewo) 18,70 % oraz osoby fizyczne 0,1 %. Wartość kapitału podstawowego spółki wynosi 2.999.000 zł.

W przeliczeniu na udziały (wartość 1 udziału 500 zł) Powiat Tucholski posiada 5679 udziałów o wartości 2.839.500 zł., gminy powiatu tucholskiego łącznie 1.310 udziałów o wartości 655.000 zł, (w tym : gmina Tuchola 1100 udziałów o wartości 550.000 zł., gmina Cekcyn 52 udziały o wartości 26.000 zł, gmina Śliwice 59 udziałów o wartości 29.500 zł, gmina Gostycyn 58 udziałów o wartości 29.000 zł., gmina Lubiewo 41 udziałów o wartości 20.500 zł.), a pozostali 5 udziałowców 9 udziałów o wartości 4.500 zł. Celem działania Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych.

Powyższe cele realizowane są poprzez świadczenia zdrowotne udzielane w następujących formach:

– stacjonarnej opieki zdrowotnej,

– ratownictwa medycznego,

– ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

– diagnostyki medycznej,

– rehabilitacji leczniczej,

– programów zdrowotnych,

– profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Zakład zapewnia w/w świadczenia wszystkim osobom posiadającym uprawnienia do bezpłatnych świadczeń medycznych wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o narodowym funduszu zdrowia, oraz odpłatnie lub bezpłatnie jeżeli wynika to z odrębnych przepisów. Osobom nieubezpieczonym zakład udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

Podczas piątkowej sesji RP pracę szpitala referował jego dyrektor, pan Jarosław Katulski. Przywołany odniósł się także do obecnego statusu choroby, która kilka miesięcy temu stanowiła o istnieniu tzw. „pandemii”. Dzisiaj, jak się okazuje, to zwyczajna choroba, porównywalna z innymi ;podobnego typu np. grypą. Wystąpienie p. dyrektora było wielowątkowe, powrócimy do nich w kolejnych relacjach i to już wkrótce.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza