GRANTY PROW – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Estimated read time 1 min read

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016 – 2023.

Granty przeznaczone mogą być na małą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną oraz przedsięwzięcia aktywizacyjne/szkolenia z zakresu wzmacniania kapitału społecznego i zachowania lokalnego dziedzictwa. Wsparcie nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, wnioski mogą składać np. stowarzyszenia, instytucje kultury, JST.

Termin: 8 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 14:00

Miejsce: biuro Partnerstwa LGD Bory Tucholskie – Tuchola, ul. Kolejowa 4 (budynek dworca PKP)

Uczestnicy spotkania zapoznają się z podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia na realizację oddolnych inicjatyw (kto, na co, ile?) oraz lokalnymi kryteriami wyboru, według których oceniane będą wnioski składane w najbliższym konkursie.

cz. 1 Kryteria wyboru operacji w ramach LSR

cz. 2 Kryteria wyboru operacji w ramach LSR

Więcej informacji: biuro Partnerstwa LGD Bory Tucholskie, tel. 52 336 12 13, partnerstwo@borytucholskie.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 7 listopada 2022 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Informacja: Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
Biuro: ul. Kolejowa 4, 89-500 Tuchola
tel. 523361213


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza