0 1 min 2 miesiące

Oferta pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Referuje Agata Frőhlke szefowa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1 i 2.


(red.)