0 2 min 1 rok

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaprosił przedstawicieli wszystkich służb mundurowych oraz administracji zespolonej i niezespolonej na świąteczne spotkanie. Harcerze z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju, była wspólna modlitwa i łamanie się opłatkiem.

Podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w siedzibie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz dziękował poszczególnym rodzajom służb mundurowych za cały rok współpracy, za ofiarną służbę funkcjonariuszy, szczególnie podczas kryzysu migracyjnego związanego bezpośrednio z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Artur Kępczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Jacek Kaczmarek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Beata Adamowicz, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Marcin Mroczkowski, Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Andrzej Gniot, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy Rafał Grzejszczak, Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. Bryg. dr inż. Jacek Antos, Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy druh Leszek Szmyt, p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Jarosław Molendowski i Prezes Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski.


(red.)

gov.pl

Fot. TOKiS-PRESS TV