Nawet 5 tysięcy złotych dla naszych prymusów zawodu

Estimated read time 2 min read

402 uczniów techników oraz 173 uczniów szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne adresowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II to środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafi do 575 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (33 stypendystów), Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (29 stypendystów), Zespół Szkół w Mogilnie (27 stypendystów) i Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy (26 stypendystów).

Lista stypendystów w powiecie tucholskim

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II w liczbach:

stypendia trafią do 575 młodych
wśród nich 402 to uczniowie techników, a 173 szkół branżowych
wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie
stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne – poza uczniami szkół zawodowych stypendia otrzymują także uzdolnieni w zakresie przedmiotów ścisłych i humaniści.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza