Zimowe utrzymanie dróg – gm. Gostycyn

Estimated read time 4 min read

Informujemy, że na obsługę zimowego utrzymania dróg gminnych zostały podpisane umowy z trzema firmami, które będą świadczyć usługi w wyznaczonych obszarach gminy (szczegółowy opis obszarów poniżej).

Koordynatorem „akcji zima” dot. dróg gminnych jest Pani Janina Kołodziejska nr tel. 656 456 414 oraz tel. stacjonarny 52 3367316, który jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy Gostycyn.  E-mail: drogi@gostycyn.pl.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą one kolidowały z prowadzeniem odśnieżania i wykonywaniem innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Samochody zaparkowane na jezdni znacznie utrudniają, a w niektórych przypadkach uniemożliwiają przejazd pługów i innych pojazdów prowadzących zimowe utrzymanie dróg. Nieparkowanie samochodów na jezdniach w czasie intensywnych opadów śniegu i po ich zakończeniu przyczyni się do usprawnienia prowadzonych prac i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypominamy, że wszystkie wjazdy do nieruchomości powinni utrzymywać w miarę potrzeb mieszkańcy tych nieruchomości we własnym zakresie. Służby nie realizują tych prac. Do obowiązku właścicieli nieruchomości należy również utrzymanie chodnika na odcinku bezpośrednio przyległym do tej nieruchomości. Ta sama zasada dotyczy likwidowania nawisów lodowych, które mogą pojawić się na dachach państwa domów, a są bardzo niebezpieczne zarówno dla przechodzących pieszych jak i mogą uszkodzić zaparkowane na chodnikach samochody.

Uwaga: Akcja odśnieżania dróg podejmowana będzie po ustąpieniu opadów śniegu.

W zakresie odśnieżania teren gminy został podzielony na V obszarów:

Obszar nr I – obejmuje sołectwa: Gostycyn, Kamienica, Piła

Obszar nr II – obejmuje sołectwa: Wielki Mędromierz, Przyrowa

Obszar nr III – obejmuje sołectwa: Pruszcz i Bagienica

Obszar nr IV –  obejmuje sołectwo Łyskowo

Obszar nr V – obejmuje sołectwa: Wielka Klonia i Mała Klonia.

Usługi w tym zakresie świadczyć będą trzy podmioty, które złożyły swoje oferty.

Obszar nr I – Gostycyn, Kamienica, Piła i część rejonu obszarowego nr III – Pruszcz (ul. Wiejska, ul. Okrężna, ul. Poboczna, ul. Kościelna, ul. Dworcowa, ul. Pocztowa, ul. Szkolna, ul.  Ogrodowa, ul. Zielona i ul. Półkole  wykonuje – P.U-H „Kamionka” ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn.

Obszar nr II  i nr IV – Wielki Mędromierz, Przyrowa i Łyskowo wykonuje firma – Usługi Koparką Tomasz Kilichowski, Łyskowo 14, 89-520 Łyskowo

Obszar nr V i  nr III – Wielka Klonia, Mała Klonia i Bagienica oraz część obszaru nr III – Pruszcz (ul. Polna, ul. Wybudowanie 4, 7, 12, 14, droga działka  nr 54
i ul. Bagieniecka,) wykonuje firma – „Andeliver” Andrzej Partyka Wielka Klonia 74, 89-520 Gostycyn.

W zakresie zwalczania i likwidacji śliskości zimowej teren gminy został podzielony na VIII obszarów:

  • Obszar nr I – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Gostycyn i Piła
  • Obszar nr II – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Kamienica
  • Obszar nr III – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Pruszcz
  • Obszar nr IV – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Bagienica
  • Obszar nr V – obejmuje drogi i skrzyżowania w  Wielka Klonia i Mała Klonia
  • Obszar nr VI – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Przyrowa
  • Obszar nr VII – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Wielki Mędromierz
  • Obszar nr VIII – obejmuje drogi i skrzyżowania  w sołectwie Łyskowo

Usługi w tym zakresie świadczyć będą dwa podmioty, które złożyły swoje oferty.

Obszary nr I, nr II, nr III, nr IV i nr V – sołectwa: Gostycyn, Piła, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Wielka Klonia i Mała Klonia wykonuje – P.U-H „Kamionka” ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn.

Rejon nr VI, nr VII, nr VIII – sołectwa: Przyrowa, Wielki Mędromierz i Łyskowo wykonuje firma – Usługi Koparką Tomasz Kilichowski, Łyskowo 14, 89-520 Łyskowo.

Realizacja zimowego utrzymania na innych drogach:

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 237 i 241.

Stacjonarny 52 336 12 20, lub komórkowy 698 771 933 (dyżurny).

Zgodnie z informacją z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi numer dyżurny jest aktywny w momencie pełnienia dyżurów przez pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Pełnienie dyżuru uzależnione jest od sytuacji na drogach oraz prognoz pogody.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Stacjonarny 52 559 01 12, lub komórkowy 696 050 438.


(red.)

gostycyn.pl

Fot. /Piła zimą/ M. Fryckowski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza