Prąd z atomu w Powiecie Tucholskim

Estimated read time 3 min read

24 stycznia Starosta Tucholski Michał Mróz wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu oraz Radnym Michałem Skałeckim spotkał się z przedstawicielami firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce.

Plany na przyszłość

Rozmowa dotyczyła długofalowych planów rozbudowy sieci wysokiego napięcia (400 kV), związanych z budową elektrowni atomowej w Lubiatowie (Gmina Choczewo, Powiat Wejherowski). Uruchomienie elektrowni planowane jest na rok 2033. Wcześniej jednak muszą powstać linie wysokiego napięcia, którymi wytworzony prąd będzie przesyłany do odbiorców. Przewidywana jest budowa trzech nowych linii, z których jedna może przebiegać przez teren Powiatu Tucholskiego. Planowane oddanie linii do użytku przewidziane jest na rok 2032, co oznacza, że do roku 2030 sporządzona musi być kompletna dokumentacja tej inwestycji. Oczywiście plany te mogą jeszcze ulec zmianie.

Przygotowania

Czasu jest jeszcze dużo, jednak już teraz rozpoczęły się wstępne przygotowania i rozmowy. Jak wiadomo, tak duże inwestycje zawsze wywołują dużo emocji i wątpliwości, w szczególności dotyczących kwestii wykupu gruntów oraz sposobu ich zagospodarowania. Na pierwszym etapie przygotowań rozmowy prowadzone są z samorządami, w następnej kolejności planowane są rozmowy z instytucjami, z których działalnością przebieg linii energetycznej może mieć związek. W planach są też oczywiście spotkania z mieszkańcami i właścicielami działek, przez które linia będzie przebiegała. Nastąpi to jednak dopiero po wyznaczeniu korytarza, w którym zaplanowana będzie inwestycja, po sporządzeniu wstępnego projektu przebiegu linii. Spotkania te mają służyć wprowadzeniu ostatnich korekt do przebiegu inwestycji, odbędą się więc jeszcze przed opracowaniem ostatecznych projektów.

Podstawa prawna i inwestor

Warto wiedzieć, że ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U.2022.273 t.j.) określa, że decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na wniosek inwestora, wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Rola samorządów w procesie inwestycyjnym ograniczona została do wydania opinii. Inwestorem jest firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., która jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PSE S.A. wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.


Słowo komentarza:

Musimy uzmysłowić sobie dwie kwestie.

Pierwszą jest ta, że odrobinę zmieni się nam krajobraz, ściślej, zmienią je bardzo wysokie słupy energetyczne i linie energetyczne w sąsiedztwie których nikt nie będzie chciał budować domów lub prowadzić usług turystycznych, które z mozołem, ale wreszcie się pojawiają.

Kwestia druga, może dojść do sytuacji, że przez tę infrastrukturę ucierpią usługi dla letników w miejscach znanych i uznanych. Oczywiście martwimy się na wyrost licząc, że sieci energetyczne znajdą się w miejscach, powiedzmy neutralnych i tutaj potrzebne będą przemyślane decyzje samorządowców. Niemniej trzeba o tym myśleć już dzisiaj, bo możemy stanąć twarzą w twarz z kolejną specustawą, która wywróci nam rzeczywistość do góry nogami i to dosłownie wprowadzając politykę faktów dokonanych.

Tak, czy inaczej warto pozostawać czujnym zwłaszcza, że teraźniejszość nas do tego zmusza. Oczywiście cały ten misterny plan może zostać odwleczony w czasie lub wręcz runąć, kluczowymi w sprawie wydają się być zbliżające się wybory parlamentarne, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że Prawo i Sprawiedliwość utraci większość[mrf.]


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza