Rada dokonała wyboru, a marszałek podpisał. Sukces STAROSTY TUCHOLSKIEGO

Estimated read time 1 min read

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją, ogłosiła nabór, a teraz już wiemy o tym że…

…dokonano wyboru członka Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Został nim pan Michał Mróz, obecnie pełniący funkcję starosty tucholskiego.

Gratulujemy!


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza