Ponownie zabrania się nam wstępu do lasów

Estimated read time 1 min read
W związku z masowym pojawieniem się szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych (barczatki sosnówki) zagrażających trwałości lasów Nadleśnictwo Woziwoda informuje o zabiegach agrolotniczych planowanych do wykonania w dniach 25 kwietnia – 12 maja 2023 r. na terenie lasów będących w zarządzie PGL LP
Na terenie leśnictw Woziwoda oraz Zielonka będzie wykonywany oprysk samolotowy.

Kwalifikacji tych obszarów dokonano na podstawie obserwacji wzmożonego pojawienia się dorosłych osobników w ubiegłym roku i ilości znalezionych gąsienic w koronach drzew po ich ścince na płachty w roku bieżącym. Powierzchnia planowanego zabiegu wynosi 488,05 ha.
Przed terminem akcji zwalczania, na drogach wjazdowych do lasu objętego opryskiem zostaną wywieszone ogłoszenia informujące o zakazie wstępu do lasu.
Aktualna mapa terenów objętych zakazem wstępu do lasu znajduje się pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

(red.)

FB Nadleśnictwo Woziwoda.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza