Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Janty-Połczyńskiego w Tucholi

Estimated read time 1 min read

W poniedziałek (05.06) odbył się odbiór zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Janty-Połczyńskiego w Tucholi”.

Zakres inwestycji, oprócz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, obejmował wykonanie przepompowni ścieków, przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej do zasilania przepompowni, oświetlenie terenu przepompowni.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98%. Wartość inwestycji wyniosła 532 590,00 zł brutto, a jej wykonawcą była firma PROJWOS Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki z Chojnic.

To jedno z czterech zadań w ramach projektu pn. „Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji”, którego przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

Pozostałe to:

  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górce w Tucholi;
  • budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie;
  • budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – etap II.

(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza