0 2 min 10 miesięcy

Na całym przebudowywanym odcinku zostały ułożone już dwie warstwy asfaltu. Ostatnia warstwa ścieralna zostanie ułożona na całym odcinku na koniec realizacji inwestycji. Wykonany został chodnik po lewej stronie. Wykonawca kończy budowę ciągu pieszo – rowerowego znajdujący się po prawej stronie.

Zadanie pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn” realizowane jest przez Powiat Tucholski w ramach 98% dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR. Wartość całkowita zadania wynosi: 4.079.583,94 zł.

Wszystko wskazuje na to, że zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.

Przypomnijmy że jest to drugie z trzech zadań na terenie Gminy Cekcyn, na które Powiat Tucholski pozyskał środki w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Pierwsze zostało zrealizowane kosztem 736.770,00 zł pod koniec ubiegłego roku, na drodze koło stacji Błądzim. Ulica Leśna to koszt 4.079.583,94. Jednocześnie, kosztem 1.545.387,03 zł realizowana jest modernizacja dwóch kilometrów drogi Okiersk – Zalesie.


 

(red.)

tucholski.pl