0 1 min 9 miesięcy

Zarząd Powiatu Tucholskiego podpisał umowę na „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla  osób niepełnosprawnych – aktywizujących społecznie i zawodowo te osoby”.

Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” zostało wyłonione w konkursie nr 1/PFRON/2023 na realizację zadań samorządu powiatowego w 2023 rok finansowanych ze środków PFRON na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na realizację zadania publicznego w 2023 r. przeznaczona została kwota 130.000,00 zł.

Jest to druga już edycja konkursu, realizowane w minionym roku działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Już za kilka dni rozpocznie się nabór osób chętnych do udziału w zajęciach, warto więc regularnie informować się o aktualnym stanie projektu.


(red.)

tucholski.pl