0 15 min 9 miesięcy

Marszałek Piotr Całbecki wręczył dziś pierwsze nominacje członkom nowo powołanego Europejskiego Korpusu Radnych Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gremium będzie wsparciem samorządu województwa w działaniach i projektach na forum europejskim.

– Zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, by uczestniczyli w kreowaniu naszej polityki w Unii Europejskiej. Chcemy, by był to nasz korpus wsparcia kiedy będziemy w Brukseli lobbować na rzecz jakiegoś rozwiązania, czy to na poziomie Komitetu Regionów, czy podczas negocjacji z Komisją Europejską. Chcielibyśmy też, aby członkowie Korpusu Radnych uczestniczyli w zagranicznych wyjazdach studyjnych i naszych unijnych projektach międzyregionalnych. Tych ostatnich jest obecnie bardzo wiele, sami realizujemy dwanaście tego rodzaju przedsięwzięć, w których uczestniczy łącznie siedemdziesiąt regionów z całej Europy. Jest to świetne narzędzie do tego, by w ramach zainteresowań poszczególnych samorządów lokalnych i poszczególnych radnych można zapoznać się z najlepszymi praktykami w politykach lokalnych stosowanymi we Włoszech, Szwecji czy Hiszpanii – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Oparty na rozwiązaniu podpatrzonym we francuskiej Normandii nasz Europejski Korpus Radnych to kolejna inicjatywa w ramach Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będzie platformą współpracy, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem unijnego wsparcia rozwojowego.


(red.)

Mat. nadesłane.