0 1 min 9 miesięcy

Władze powiatu przepraszają użytkowników dróg.

Trwają roboty budowlane na drogach powiatowych Lińsk – Wielkie Gacno oraz Wymysłowo – Kiełpin. Zadania realizowane są w ramach inwestycji pn.,, Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice, Tuchola” łączna wartość zadania wynosi 11.988.952,10 zł. Zadanie dofinansowane jest  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.700.000,00 zł

Za utrudnienia przepraszamy!


(red.)

tucholski.pl