0 2 min 8 miesięcy

To bardzo możliwe, czas złamać monopol innych nagradzanych dotychczas  mediów.

Rozbudowa szpitala, otwarcie nowych miejsc w przedszkolu, powstanie ścieżki rowerowej przy ruchliwej drodze, a może organizacja zajęć dla seniorów? Jak środki z Regionalnego Programu Operacyjnego od wielu lat zmieniają Kujawsko-Pomorskie? Trwa kolejna edycja konkursu adresowanego do przedstawicieli prasy, radia, telewizji oraz mediów internetowych. Na materiały promujące fundusze europejskie czekamy do 30 września. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.

 

Jak co roku nagrodzimy dziennikarzy w trzech kategoriach:

  • prasa/internet
  • radio
  • telewizja/telewizja internetowa.

 

W każdej kategorii przyznamy po trzy nagrody:

  • I nagroda – 5 tysięcy złotych
  • II nagroda – 3 tysiące złotych
  • III nagroda – 2 tysiące złotych.

 

Zgłoszone do konkursu materiały, wyemitowane lub opublikowane między 16 października 2022 roku a 29 września 2023 roku, mogą dotyczyć wyłącznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Komisja konkursowa oceni m.in. jakość merytoryczną nadesłanych prac, sposób prezentacji tematu oraz poziom warsztatu dziennikarskiego.

 

Prace wraz z podpisanymi formularzami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Biuro Prasowe Gabinetu Marszałka

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego.

 

Do pobrania:


(red.)

Mat. nadesłane.