0 1 min 8 miesięcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu ogłasił od godz. 9:00 w dniu 3 sierpnia 2023 roku nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel.: (56) 62 12 300
e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl
link do programu:
https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1180-moja-woda

Załącznik:

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Moja Woda


(red.)

tuchola.pl