Gm. Kęsowo. 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐮𝐬𝐳𝐞 𝟓𝟎-𝐥𝐞𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐚 𝐦𝐚ł𝐳̇𝐞𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨

Estimated read time 1 min read

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, 𝐚𝐥𝐞 𝐙ł𝐨𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐰𝐲𝐤ł𝐚 – tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Uroczystość odbyła się w środę 9 sierpnia 2023 r. w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie, wręczone zostały 𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐳𝐚 𝐃ł𝐮𝐠𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐢𝐞 𝐏𝐨𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐌𝐚ł𝐳̇𝐞𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy.

𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐳𝐚 𝐃ł𝐮𝐠𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐢𝐞 𝐏𝐨𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐌𝐚ł𝐳̇𝐞𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐨𝐝𝐳𝐧𝐚𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐏𝐚𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐨:

    • 𝐙𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐢 𝐊𝐚𝐳𝐢𝐦𝐢𝐞𝐫𝐳 𝐏𝐚𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐳 𝐖𝐢𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐲𝐜,
    • 𝐙𝐝𝐳𝐢𝐬ł𝐚𝐰𝐚 𝐢 𝐄𝐮𝐠𝐞𝐧𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐖𝐨ł𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳 𝐳 𝐃𝐫𝐨𝐳̇𝐝𝐳𝐢𝐞𝐧𝐢𝐜𝐲.

      Uroczystość poprowadziła z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego– Pani Natalia Cyborowska, a uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kęsowo Pan Radosław Januszewski. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również pysznej kawy i ciasta oraz symbolicznego toastu.

Gratulujemy.


(red.)

Info FB gminy Kęsowo.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza