0 1 min 8 miesięcy

Na całym przebudowywanym odcinku zostały ułożone już dwie warstwy asfaltu. Ostatnia warstwa ścieralna zostanie ułożona na całym odcinku na koniec realizacji inwestycji. Wykonany został chodnik po lewej stronie. Wykonawca kończy budowę ciągu pieszo – rowerowego znajdujący się po prawej stronie.

Zadanie pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn” realizowane jest przez Powiat Tucholski w ramach 98% dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR. Wartość całkowita zadania wynosi: 4.079.583,94 zł.

Jak inwestycja wygląda dzisiaj tj. 13-08-2023?


(red.)