0 2 min 8 miesięcy

Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski oraz Waldemar Kierzkowski Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego wręczyli akty mianowania nauczycielom, którzy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego:

    • Pani Emilia Drewczyńska Liceum Ogólnokształcące w Tucholi
    • Pani Karolina Elżbieta Dudziak Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
    • Pani Justyna Kornaś Liceum Ogólnokształcące w Tucholi
    • Pani Bogna Maria Oller Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tucholi

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskał również Ks. Andrzej Patrzykąt z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych  w Tucholi, który nie mógł przybyć na spotkanie.

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie przyrzekając rzetelnie pełnić powinność wychowawcy i opiekuna młodzieży.

– Ślubuję dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy wszystkim satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


(red.)

tucholski.pl