RPO: pieniądze na projekty społeczne NGO-sów

Estimated read time 2 min read

Przedstawiciele trzynastu organizacji pozarządowych odebrali dziś umowy o dofinansowanie projektów w dziedzinie usług społecznych. Z beneficjentami spotkali się marszałek Piotr Całbecki, radna województwa Katarzyna Lubańska i dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Krystyna Żejmo-Wysocka.

– W ostatnich dwóch latach na realizację przedsięwzięć w różnych dziedzinach przekazaliśmy instytucjom trzeciego sektora 7 milionów złotych. Cieszę się, że dzięki tym pieniądzom organizacje te utrzymują na wysokim poziomie i rozwijają swoją ofertę, w tym ofertę wsparcia adresowaną do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Przypieczętowane dziś dofinansowanie posłuży m.in. do stworzenia przez harcerzy klubu seniora w Smerzynie w powiecie żnińskim (z zajęciami rehabilitacyjnymi i warsztatami kreatywnymi), zorganizowania przez włocławską Fundację Ładowarka zajęć i sąsiedzkiej grupy wsparcia z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i ich rodzicach oraz do zapewnienia przez regionalny oddział Polskiego Czerwonego Krzyża domowych usług opiekuńczych w powiatach toruńskim, aleksandrowskim i golubsko-dobrzyńskim.

Łączna wartość dotacji przekracza pół miliona złotych. Źródłem finansowania jest nasz Regionalny Program Operacyjny 2014-2020.

Lista projektów


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza