0 2 min 7 miesięcy

Najbardziej zaangażowani, rzetelni i twórczy w dziedzinie pomocy społecznej zostaną po raz siedemnasty uhonorowani nagrodami zarządu województwa. Stalowymi Aniołami wyróżnimy zarówno osoby indywidualne jak i zespoły. Wnioski oczekiwane są  do 30 września.

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja, żeby skutecznie nieść pomoc, prócz wiedzy trzeba mieć szczególną wrażliwość. Przyznając doroczne wyróżnienia promujemy najciekawsze, nowatorskie inicjatywy, osiągnięcia i  godną szacunku postawę zawodową pracowników tego ważnego segmentu wsparcia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Poprzez konkurs promowane są najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej, nowatorskie podejścia i rzetelność pracowników oraz wolontariuszy placówek i programy opieki społecznej.

Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:

    • organów administracji rządowej i samorządowej
    • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
    • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września:

    • osobiście (w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego)
    • lub przesłać pocztą na adres Urzędu (plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

Więcej informacji, regulamin i wniosek do pobrania


(red.)

Mat. partnerskie.

Fot. Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP