Nowa rada ds. osób z niepełnosprawnościami

Estimated read time 2 min read

Dziś (10 października) powołano nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Siedmioosobowe gremium przez najbliższe cztery lata będzie wspierać gospodarza regionu w kreowaniu polityki społecznej.

– Rada, której nowy skład został dziś powołany, jest istotnym głosem doradczym samorządu województwa. Jej członkowie od 2003 roku uczestniczą w kreowaniu segmentów regionalnej polityki społecznej, które są adresowane do środowisk osób z niepełnosprawnościami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W skład rady weszli:

  • Justyna Przybyłowska – przedstawiciel starostwa powiatowego w Wąbrzeźnie;
  • Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy;
  • Paweł Bednarski – pełnomocnik wojewody ds. osób niepełnosprawnych;
  • Aleksandra Fajga – przedstawiciel Fundacji Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu;
  • Marta Młynarczyk – przedstawiciel Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu;
  • Agnieszka Witkowska – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem;
  • Marek Tuptyński – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy.

 

Akty powołania wręczyli sekretarz województwa Marek Smoczyk i dyrektor departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysocka.

 

Rada jest powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję ciałem opiniotwórczo-doradczym. Jej misją jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza