Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kęsowie

Estimated read time 1 min read

Już jest ! Już stoi i… pięknie się prezentuje nowe skrzydło dobudowane do stojącego od lat budynku UG w Kęsowie.

2 sierpnia 2022 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesę wstępną w związku ze złożonym w dniu 24 lutego 2022 roku wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 3 PGR dla zadania pn. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie.

 Wykonanie: 3 074 717,89 zł (dofinansowanie: 3 013 217,89 zł; wkład własny: 61 500,00 zł)

Promesy dotyczą jedynie wykonania inwestycji. Do dofinansowania nie są brane pod uwagę koszty poniesione za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wydatki w zakresie nadzoru inwestorskiego.

Dość skomplikowanej terminologii, przejdźmy do konkretów i otoczenia. Cała inwestycja tak prezentuje się dzisiaj.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza