Rada Dialogu pochyla się nad problemem nieuczciwej konkurencji – Chińczycy na tapecie

Estimated read time 3 min read

W poniedziałek (20 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu obradowała Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS). Jej członkowie zajęli się tematem napływu na polski rynek importowanych wyrobów gumowych bez odpowiednich certyfikatów.

– Do prezydium rady dialogu związki zawodowe bydgoskiego Stomilu zgłosiły problem, który widoczny jest w całej Polsce. Dotyczy on wydawania certyfikatów na importowane wyroby gumowe, które spełniałyby wymogi Unii Europejskiej. W gronie rady postanowiliśmy nad tym zagadnieniem się pochylić. Kilka lat temu pojawił się problem braku badania tego co importujemy z zagranicy. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Okazało się, że produkty niecertyfikowane wypierają nasze, które posiadają certyfikaty wymagane przepisami unijnymi. Skierujemy pisma do stosownych ministerstw, aby pilnie się zajęły tą sprawą. Jeżeli firmy z naszego województwa zaczną upadać z tego powodu, to dla nas nie będzie to dobra sytuacja. Dlatego jako samorząd, a mam nadzieję, że również strona rządowa i związki zawodowe wspólnie rozwiążemy ten problem – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil SA zajmują się m.in. wytwarzaniem węży przemysłowych, hydraulicznych, uszczelniaczy, wykładzin i płyt gumowych. Robert Sobków, prezes Stomilu powiedział wprost, że problem dotyczy produktów z Chin, które nie spełniają norm unijnych. Etykiety, które na nich się znajdują, informują potencjalnych klientów, że posiadają odpowiednie certyfikaty. Klientów jest sporo, bo te produkty są tańsze. Prowadzi to do nieuczciwej konkurencji, spadku cen, a co za tym idzie – spadku produkcji w bydgoskich zakładach i koniecznością zwolnień.

– Z takimi produktami nie jesteśmy w stanie konkurować. Dlaczego? Bo używają tańszych, często niedozwolonych surowców. Technologia jaką stosują jest poniżej oczekiwań i przez to mają niższe koszty produkcji. Wtedy cena tych wyrobów jest o 20-30 procent niższa. To poniżej naszych kosztów wytwarzania. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nieuczciwą konkurencją – dodał Robert Sobków.

Spółka oczekuje od Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wsparcia w krokach zmierzających do wprowadzenia zakazu importowania wyborów pozbawionych odpowiednich certyfikatów. Rada zajęła się nad problemem i w najbliższym czasie podejmie stosowane stanowisko w tej sprawie.

Misją rady dialogu jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami. Rotacyjną prezydencję w KPWRDS sprawuje obecnie reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda kujawsko-pomorski oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza