0 2 min 5 miesięcy

Wczoraj (20.11.2023r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie odbyła się debata społeczna pn. „Świadomy Senior = Bezpieczny Senior”. Mieszkańcy czynnie w niej uczestniczyli.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi rozpoczęła debatę od przywitania uczestników, wśród których nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz. Mł. insp. Klaudia Ryczek omówiła cel spotkania i zachęciła do wspólnej dyskusji. Następnie głos zabrał Starosta Tucholski. Pan Michał Mróz ,po przywitaniu przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości, dziękował za zainteresowanie się zagadnieniem, które dotyczy lokalnego społeczeństwa.

Oficer prasowy asp. Łukasz Tomaszewski zaprezentował i omówił strukturę tucholskiej Policji, aplikację Moja Komenda, program „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Temat debaty omówiła mł. insp. Klaudia Ryczek. W prelekcji zostały obszernie omówione przypadki oszustw „na wnuczka” i „na policjanta” oraz metody ich uniknięcia. Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski przybliżył seniorom procedurę związaną z zastrzeżeniem numeru pesel. W trakcie spotkania mieszkańcy zadawali wiele pytań oraz zgłaszali wnioski, na które policjanci oraz zaproszeni goście chętnie odpowiadali. Wydarzenie było również okazją do poznania problemów lokalnego społeczeństwa.


(red.)

Mat. nadesłane.