Kolejarzom w dniu ich święta. Życzenia składa Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Estimated read time 1 min read

Kolejarzom w dniu ich święta składam serdeczne życzenia satysfakcji zawodowej i powodzenia w życiu prywatnym.

Samorząd województwa konsekwentnie rozwija i unowocześnia transport kolejowy. Kupujemy zeroemisyjne, nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne (w latach 2014-2023 łącznie 18 takich pociągów), rewitalizujemy linie kolejowe i dworce. Utrzymujemy pasażerskie kolejowe połączenia regionalne kosztem 171 milionów złotych rocznie, dodatkowo płacimy 28 mln złotych rocznie za dostęp do infrastruktury kolejowej – łącznie wydajemy na ten cel blisko 200 mln złotych. Wszystko po to, by transport kolejowy w Kujawsko-Pomorskiem pomyślnie się rozwijał, wspierając rozwój regionu i dając satysfakcjonującą pracę setkom zatrudnionych.

Beneficjentami tych działań są oczywiście pasażerowie, ale robimy to wszystko także dla godziwych warunków pracy i godziwych zarobków pracowników kolei.

Bezpiecznej służby, satysfakcji zawodowej, powodzenia w życiu prywatnym!


Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza