Mieszkańcy Słupów chcą zmienić gminę

Estimated read time 2 min read

To ciekawy pomysł o którym wiemy od dłuższego czasu, czekaliśmy na wpłyniecie do tucholskiego magistratu oficjalnego pisma, a to właśnie nastąpiło. Według niepotwierdzonych informacji mieszkańcy czują się pokrzywdzeni tym, że o ich miejscowości zapomniano. Za to z uwagą przyglądają się gwałtownym zmianom w gm. Kęsowo i instynktownie czują, że zmiana przynależności coś może zmienić. Głównym problemem są oczywiście drogi i trudno się temu dziwić, bo kiedy byliśmy tam kilka tygodni temu, od wstrząsów na dziurach można stracić plomby w zębach, a z pewnością nerwy, trudno powiedzieć co jest gorsze.

15 listopada 2023 r. złożono w Urzędzie Miejskim w Tucholi petycję skierowaną do Rady Miejskiej w Tucholi w sprawie zmiany granic administracyjnych gmin Tuchola i Kęsowo poprzez włączenie miejscowości Słupy do Gminy Kęsowo. Powyższą petycję zarejestrowano w rejestrze „SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI” pod numerem OR.1510.14.2023. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Tuchola zadania w zakresie rozpatrywania petycji są przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, wobec czego podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest niezbędne dla zbadania sprawy i wypracowania projektu rozstrzygnięcia przez wskazaną Komisję.

Uchwałę przegłosowano 14 radnych było „za”, jeden spóźnił się na głosowanie, ale to jest bez znaczenia.


(red.)

Na pdst.mat. sesyjnych.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza