LIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 1 min read

LIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7.

Porządek obrad LIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2023 r.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2023 r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2024 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024– 2033.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Składanie zapytań i interpelacji.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza