Nowy sprzęt dla powiatowych placówek

Estimated read time 2 min read

W ramach działań po-COVIDowych Powiat Tucholski zakupił sprzęt, który pomaga mieszkańcom DPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w utrzymaniu zdrowia.

Dzięki pozyskanym funduszom podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej mogą korzystać z komory hiperbarycznej. W komorze stężony tlen podawany jest w warunkach podwyższonego ciśnienia. Dzięki temu jest on intensywnie wchłaniany przez wszystkie tkanki, dociera również do krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz układu limfatycznego. Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga organizm w procesach naprawczych, pozwala dostarczyć składniki odżywcze do wszystkich tkanek, regenerując je. Zakupiona komora przystosowana jest  także dla osób z ograniczeniami ruchowymi np. na wózkach inwalidzkich. Pozyskano też elektrycznie sterowane łóżko rehabilitacyjne z funkcją fotela, sprzęt do ćwiczeń (bieżnia, rower stacjonarny, steper itp.), wyposażenie medyczne, meble ogrodowe oraz tężnie solankowe.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych zainstalowano elementy siłowni plenerowych, które pozwolą dzieciom i młodzieży poprawić koordynację ruchową i polepszyć swój stan zdrowia oraz wzmocnić układ krążenia poprzez wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu. Zakupiony został sprzęt sportowy, aktywizujące gry oraz elementy wyposażenia. Możliwość ćwiczeń fizycznych pomaga rozładować stres, zmniejszyć napięcia emocjonalne oraz odzyskać równowagę psychiczną.

Projekt pozwolił na sfinansowanie lub dofinansowanie wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zajmujących się walką z pandemią COVID oraz jej skutkami społecznymi, zakupiono też testy niezbędne do określenia stanu zdrowia zaangażowanego personelu.

Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany był w partnerstwie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (WKP) oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Jego celem było minimalizowanie skutków COVID-19 oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość projektu to ponad 45 mln zł. Wartość działań zrealizowanych przez Powiat Tucholski wynosi prawie 500 tys. zł. Wkład własny to zaledwie 5%.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza