W Toruniu powstaje Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji

Estimated read time 2 min read

W Toruniu powstaje Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji integrujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi w domu oraz wsparcie osób społecznie wykluczonych. Rusza pierwszy etap realizacji, budowa bazy lokalowej dla segmentu rehabilitacyjnego. W obecności marszałka Piotra Całbeckiego podpisano dziś (8 lutego) umowę z wykonawcą robót remontowo-adaptacyjnych w dwóch budynkach w kompleksie dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

– Robimy coś bardzo ważnego, oczekiwanego przez mieszkańców regionu, bo potrzeby w tym zakresie są duże. To będzie miejsce, do którego będzie się można zwrócić po diagnozę [potrzeb rehabilitacyjnych], profesjonalne doradztwo, samą szeroko rozumianą rehabilitację, otwarte 24 godziny na dobę – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Pacjenci będą tu mogli korzystać nie tylko z rehabilitacji prowadzonej na zasadach ambulatoryjnych, ale też z turnusów rehabilitacyjnych, z myślą o których powstanie tu zaplecze z miejscami krótkookresowego pobytu.

Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Koszt wyniesie 22 mln złotych, dotacja 21 mln złotych. W imieniu samorządu województwa inwestorem jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), wykonawcą robót budowlanych toruńska firma Dolmar.

Misją Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji – z infolinią, mieszkaniami instruktażowymi, mieszkaniami wspomaganymi, segmentem diagnostyczno-terapeutycznym, modułem warsztatowo-szkoleniowym i zatrudniającą osoby niepełnosprawne spółdzielnią socjalną – jest uzupełnienie istniejącego systemu wsparcia i systemu opieki społecznej o brakujące ogniwa przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ich rodzinach. Będzie świadczyć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi w domu, a także wsparcie adresowane do osób społecznie wykluczonych. Jego baza lokalowa to modernizowany etapami  kompleks dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Szymon Zdziebło.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza