Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi zachęca do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej

Estimated read time 2 min read

Dla podatników opodatkowanych w 2023 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Ministerstwo Finansów przygotowało zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

Rozliczenia roczne zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez KAS. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem

e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl)     Twój e-PIT (podatki.gov.pl)

Udostępnione zeznanie PIT-37 i PIT-38 można:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować i zaakceptować,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,
  • nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2024 r. zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Usługa Twój e-PIT przygotuje również zeznania na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT36L.

Należy uzupełnić i sprawdzić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).  W usłudze Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

Zeznania PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT36L i PIT-39 za rok 2023 należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2024 r.

Korzystając z preferencji jakie daje elektroniczna forma złożenia zeznania podatkowego, nie ma potrzeby wychodzenia z domu. Przede wszystkim podatnik otrzyma nadpłatę w terminie 45 dni,

a nie jak w przypadku zeznań złożonych w wersji papierowej w ciągu trzech miesięcy.

Ponadto dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

Zachęcamy do elektronicznego składania zeznań!


(red.)

Mat. nadesłane przez partnera.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza