Odprawa roczna w tucholskiej komendzie

Estimated read time 2 min read

Wczoraj (29.02.2024r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi odbyła się odprawa roczna, na której podsumowano wyniki pracy funkcjonariuszy w 2023 roku oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, zaproszeni goście oraz policjanci tucholskiej jednostki.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcinowi Woźniakowi przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi podkom. Marcina Urbana. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Tucholi nadkom. Marcin Szulczyk  przedstawił sprawozdanie z działalności tucholskiej policji w 2023 roku. Omówione zostały również osiągnięcia tucholskich funkcjonariuszy.

Komendant podziękował przedstawicielom instytucji i władz samorządowych za dotychczasową współpracę, a także funkcjonariuszom za włożony wysiłek i zaangażowanie w codziennej służbie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Pani Dorota Gromowska podziękowała komendantowi za działania podejmowane przez tucholską Policję na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz za liczne czynności profilaktyczne, częste spotkania w szkołach, dzięki którym młodzież jest uświadamiana w zakresie odpowiedzialności prawnej.

Do podziękowań dołączyli również pozostali goście, którzy także zgłaszali cenne rady mogące wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

Na podsumowanie odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Insp. Marcin Woźniak pogratulował tucholskim policjantom osiągniętych wyników oraz pochwalił wzorową współpracę tucholskiej jednostki z władzami samorządu terytorialnego i instytucjami działającymi na terenie powiatu.


(red.)

KPP Tuchola

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza