Ostatnia w tej kadencji merytoryczna sesja sejmiku

Estimated read time 4 min read

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, stan realizacji inwestycji drogowych i stan bezpieczeństwa publicznego oraz ostatnie dotacje i zmiany w budżecie były zasadniczymi  tematami dzisiejszej (18 marca) sesji sejmiku województwa. Przed posiedzeniem marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska otworzyli wystawę poświęconą Wincentemu Witosowi.

Prelekcję „Ojciec niepodległości z polskiej wsi, najwybitniejszy przywódca najliczniejszej grupy społecznej – Wincenty Witos 1874–1945”  przedstawił na początku sesji prof. Mirosław Golon z Katedry Historii XIX i XX wieku i Historii Najnowszej na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 150. rocznicę urodzin tego wybitnego polityka – przywódcy ruchu ludowego, trzykrotnego premiera i jednego z ojców polskiej niepodległości – Sejm ustanowił rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa.

W kontekście działań samorządu województwa związanych z realizacją uchwały antysmogowej sejmik zapoznał się z prezentacjami dotyczącymi wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, które przedstawili prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego prof. Bogusław Buszewski i dyrektor wojewódzkiego Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski.

– Wszyscy rozumiemy powagę sytuacji. Odbyliśmy w tej sprawie dwa duże spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk. Wynika z nich, że nie ma nikogo, kto by kwestionował konieczność walki z zanieczyszczeniami powietrza. Pozostało pytanie, jak to zrobić. Doszliśmy do wniosku, że muszą powstać gminne plany walki ze smogiem. Każdy gminny samorząd musi wypracować model energetyczny właściwy dla danego obszaru. Ważną kwestią jest tu stworzenie mechanizmów pozwalających na wyeliminowanie ubóstwa energetycznego. Duży akcent położyliśmy też na działania edukacyjne – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Sejmik przyjął przedstawioną przez wojewódzkiego komendanta policji informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i zaprezentowany przez jego odpowiednika w Państwowej Straży Pożarnej raport na temat funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zarząd województwa przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji drogowych. Obecnie na drogach wojewódzkich prowadzone są inwestycje o wartości blisko pół miliarda złotych. Coraz więcej miejscowości w naszym regionie ma lub będzie miało obwodnice.

Sejmik podjął uchwałę o dotacjach na ratowanie zabytków (druk nr 23/24 w porządku obrad). 197 grantów ma łączną wartość blisko 2 mln złotych. Wśród beneficjentów są parafie Kościoła katolickiego, klasztory, jednostki samorządu terytorialnego, muzea, fundacje i biblioteki.

W 2024 roku kontynuujemy cieszący się dużą popularnością program Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, w ramach którego samorząd województwa dofinansowuje inwestycje w dziedzinie sportu i rekreacji. Sejmik zatwierdził dotacje w ramach tego programu, przyznane 29 jednostkom samorządu terytorialnego, na łącznie blisko 2 mln złotych. Dodatkowo dotacje w ramach projektu „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych” samorząd województwa udziela wsparcia na budowę hal sportowych i sal gimnastycznych:

  • przy SP nr 2 w Brześciu Kujawskim (druk nr 40/24, dotacja w wysokości 250 tys. złotych)
  • przy SP w Nicwałdzie w gminie Gruta (druk nr 41/24, dotacja 250 tys. złotych),
  • przy SP w Bukowcu (druk nr 37/24, dotacja 150 tys. złotych),
  • przy SP w Piaskach w gminie Grudziądz (druk nr 38/24, dotacja 125 tys. złotych),
  • przy SP w Drzycimiu (druk nr 42/24, dotacja 500 tys. złotych),
  • przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim (druk nr 36/24, dotacja 125 tys. złotych)
  • w Kowalu (druk nr 39/24, dotacja 500 tys. złotych); z hali będą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, dzieci z przedszkola miejskiego i kluby sportowe.

Sejmik zatwierdził regulamin nowego programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych Prymus Pomorza i Kujaw Plus (druk nr 29/24), który będzie uzupełnieniem programu Prymus Pomorza i Kujaw II i umożliwi ubieganie się o stypendia uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego.

Przyjęte dziś zmiany w budżecie województwa i w wieloletniej prognozie finansowej są związane m.in. z wdrażaniem naszego programu regionalnego 2021-2027, koniecznością zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowaniem inwestycji drogowych.

Gośćmi obrad byli reprezentanci Klubu Hokejowego Energa Toruń, którzy odebrali Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, przyznany z okazji stulecia hokeja na lodzie w grodzie Kopernika.  – Klub jest chlubą regionu i bastionem hokeja w północnej Polsce – mówił w laudacji marszałek Piotr Całbecki.


(red.)

Mat. partnera.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza