Kryminalni na szkoleniu

Estimated read time 1 min read

W zakończonym szkoleniu ze zwalczania przestępczości środowiskowej uczestniczyli policjanci pionu kryminalnego wszystkich komend miejskich i powiatowych policji kujawsko-pomorskiego garnizonu. Spotkanie odbyło się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Prelegent Pan Bogusław Michałowski – Naczelnik Wydziału Interwencyjno–Operacyjnego Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej omówił, na podstawie studium przypadku, zadania i techniczne możliwości realizowania ustawowych uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję również ugruntować i poszerzyć wiedzę w zakresie zwalczania tzw. „szarej strefy” w gospodarowaniu odpadami oraz poznać możliwości ujawniania transgranicznego przemieszczania nielegalnych odpadów. Omawiane zagadnienia dotyczące współpracy Policji z innymi służbami odpowiedzialnymi za stan środowiska wywołało dyskusje wśród obecnych na sali. Warto podkreślić, że aktywna postawa wobec problemu nielegalnych odpadów jest kluczowa dla skutecznego zwalczania tej przestępczości.

Zdobyta wiedza powinna pozwolić uczestnikom jeszcze skuteczniej reagować na ujawniane zjawiska przestępczości środowiskowej.


(red.)

KPP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza