Sukces tucholskiego PK został zauważony przez pismo branżowe „WODOCIĄGI POLSKIE” – felieton

Estimated read time 2 min read

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi inwestuje w nowoczesne technologie. Jedną z koronnych i największych inwestycji w mieście jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Obecnie jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce i swoimi parametrami spełnia wymogi unijne, które dopiero zaczną obowiązywać. To swoista ucieczka do przodu, ale w całkowicie pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Trudno się też dziwić temu, że nasze PK zbiera laur za laurem. Jest jedną z  pierwszych firm, którą docenił prestiżowy miesięcznik Forbs i to dwukrotnie z rzędu! Takie wyróżnienie nie jest dane wszystkim.

Chwilę później pojawił się obszerny artykuł w kolejnym branżowym piśmie „WODOCIĄGI POLSKIE”. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. w Bydgoszczy, gdzie swoją siedzibę ma do dziś. Zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EurEau z siedzibą w Brukseli. Poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EurEau: do spraw wody, ścieków, a także prawa i ekonomii.

W numerze 28, jeszcze ciepłym, bo z czerwca, ponownie opisano wspomnianą inwestycję tucholskiego PK. Branża poznała rys historyczny oczyszczalni, jej zmiany, wydajność oraz inne parametry,  aż do chwili, gdy kompleksowo została zmodernizowana. Dzisiaj stawiana jest za wzór. Odwiedzają ją specjaliści, jak i młodzież. Jej technologie przyciągnęły również uwagę wykładowców wyższych uczelni i kwestią czasu jest pojawienie się w tym miejscu studentów, którzy zgłębią arkana kolejnej formy aktywnej ochrony środowiska w kontekście biologii, ekologii i najnowocześniejszych zdobyczy techniki w służbie człowiekowi.

Pozostaje tylko złożyć załodze gratulacje z osiągniętego celu. Wszyscy na tym skorzystamy.


mrf.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza