USŁUGI SĄSIEDZKIE DLA SENIORÓW (60+)

Estimated read time 2 min read

Gmina Tuchola przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi. Będzie on realizował moduł I w formie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie, które swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, stosownie do indywidualnych potrzeb osób wspieranych, tj.:

– zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,
– podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji;
– w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy: z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Gmina Tuchola uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji zadania.

W ramach realizacji programu planuje się objąć usługami sąsiedzkimi 10 środowisk (osób w wieku 60 lat i więcej).
Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod numerem telefonu:
– 52 39 56 309
– 52 39 56 310


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza