Nowe umowy FEdKP i PROW: biznes, projekty społeczne, środowisko. Dlaczego nas tam nie ma?

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województwa Dariusz Kurzawa oraz radni województwa Sławomir Kopyść i Przemysław Ziemecki spotkali się z przedstawicielami beneficjentów naszego programu regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy odebrali dziś (5 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim umowy o finansowanie projektów. Łączna wartość zakontraktowanego właśnie wsparcia to 38 mln złotych.

11 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 dotyczy projektów związanych z ochroną środowiska i selektywną zbiórką odpadów, eliminacją niekorzystnych czynników w środowiskach pracy i tworzeniem warunków dla wydłużenia okresu aktywności zawodowej pracowników, a także z poszerzeniem oferty w dziedzinie kultury i usług społecznych. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się m.in. warte ponad 7 mln złotych przedsięwzięcie samorządu miejskiego Torunia – gmina planuje rozwiązania zmierzające do możliwie szerokiej deinstytucjonalizacji systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz stworzenie nowego dziennego domu pobytu dla trzydziestki takich osób.

– Ten projekt oznacza rozwijanie i poszerzenie oferty toruńskiego Centrum Usług Społecznych. Wpieramy 23 tego typu ośrodki w całym regionie. Chodzi o to, by zmienić paradygmat funkcjonowania systemu opieki społecznej: zasadą działania CUS-ów jest aktywne wyszukiwanie potrzebujących pomocy i udzielanie im konkretnego, właściwego wsparcia – mówił marszałek Piotr Całbecki, który życzył wszystkim beneficjentom owocnej realizacji projektów.

Lista projektów 

Umowy PROW-u, który w całym kraju realizowany jest z niezależnym od regionów poślizgiem, dotyczą jeszcze środków perspektywy 2014-2020. Tym razem jest ich 13. Zakontraktowane wsparcie wzmocni nierolniczą aktywność biznesową i przyczyni się do lepszego zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Jednym z beneficjentów jest gmina Janikowo w powiecie inowrocławskim, która kosztem 300 tys. złotych zbuduje stanicę wędkarską nad Jeziorem Pakoskim.

Lista projektów 


(red.)

Mat. partnera.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza