Aktywny Maluch – konferencja prasowa w Koronowie

Estimated read time 4 min read

W Koronowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca programu „Aktywny Maluch”, którego celem jest zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3. Konferencję poprowadził Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling, a wśród uczestników znalazł się min. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, który omówił projekt budowy nowego żłobka w Koronowie w ramach wspomnianego programu.

Konferencja prasowa dot. programu Aktywny Maluch – wypowiedź Wicewojewody Piotra Hemmerlinga

Wicewojewoda Piotr Hemmerling rozpoczął konferencję słowami:

To przyjemność i duma mówić o programie, który jest tak społecznie akceptowalny i trafia w niszę, która pozwoli uruchomić kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Zadaniem samorządu jest odpowiadanie na potrzeby społeczne i taką odpowiedzią jest program „Aktywny Maluch”, realizowany wcześniej pod nazwą „Maluch +”. Wraz ze zmianą nazwy zmieniły się warunki programu. Najważniejszą rzeczą, która uległa zmianie w roku 2024, jest alokacja środków. Do tej pory na realizację programu w latach 2022-2029 przeznaczono 5,5 miliarda złotych, obecnie alokacja wynosi 6,5 miliarda złotych. Program staje się atrakcyjny i elastyczny. Dla samorządów nie potrzeba wkładu własnego ani dokumentacji na etapie aplikowania. Wystarczy wnioskować do Urzędów Wojewódzkich. To Wojewoda dokonuje zbiorczego zestawienia i wstępnie kwalifikuje wnioski 

– przekazał.

Wicewojewoda podkreślił, że poziom użłobkowienia w Polsce nie jest zadowalający, a w połowie gmin na terenie kraju żłobków nie ma. Województwo kujawsko-pomorskie pod tym względem jest trzecie od końca. Zachęcił tym samym samorządy do aktywnego aplikowania o środki, aby poprawić dostępność opieki nad dziećmi do lat 3 w regionie.

Celem programu „Aktywny Maluch” jest stworzenie 102 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w tym 47,5 tysiąca miejsc do czerwca 2026 roku w ramach KPO oraz 55 077 miejsc ze środków FERS.

Wicewojewoda podkreślił liczne korzyści wynikające z programu.

Program „Aktywny Maluch” zwiększa dostępność miejsc opieki dla dzieci, poprawia warunki wychowania i rozwoju najmłodszych, wspiera rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, tworzy nowe miejsca pracy w sektorze opieki nad dziećmi oraz wspiera rozwój lokalnych społeczności

– wymienił Wicewojewoda Piotr Hemmerling.

Konferencja prasowa dot. programu Aktywny Maluch – wypowiedź Burmistrza Koronowa

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski omówił inwestycję, która powstanie na osiedlu Tuszyny, gdzie w ramach programu powstanie nowoczesny żłobek dla 77 dzieci. Dofinansowanie wyniesie ponad 3,3 miliona złotych, a całkowity koszt inwestycji to około 8 milionów złotych. Budowa planowana jest na 2025 rok. Żłobek zapewni miejsce również dzieciom z ościennych gmin. Burmistrz podziękował za wsparcie budowy jednego z najnowocześniejszych obiektów w województwie.

Wojewoda Piotr Hemmerling podkreślił, że dofinansowanie finansowe przy tego typu inwestycjach jest istotne, a program „Aktywny Maluch” staje się bardziej atrakcyjny i elastyczny. Dodał, iż zmienia się także kwota alokacji środków na jednego uczestnika, która wynosi około 53 tysiące złotych. Dla województwa kujawsko-pomorskiego w budżecie zaplanowanych jest około 250 milionów złotych środków zewnętrznych.

Dodatkowo gminy mogą otrzymać środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek, np. wynagrodzenia personelu, wyżywienia dzieci i materiały edukacyjne.

Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie  w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (na przykład zakup gruntów i lokalów).

Wicewojewoda zachęcił gminy do składania wniosków, aby sytuacja uległa poprawie i samorządy chętniej występowały o dostępne środki. Dodał, iż aktualnie na rozpatrzenie wniosków w naszym województwie oczekuje 21 podmiotów, w tym tylko 1 gmina.

Aktualna tura naboru wniosków trwa od lipca do końca września 2024 roku, a kolejne tury będą ogłaszane na bieżąco. Wnioskowanie będzie możliwe do 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Wartym podkreślenia jest fakt, że program „Aktywny Maluch” nie jest adresowany wyłącznie do samorządów. Mogą w nim uczestniczyć także osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty.


(red.)

gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza