0 1 min 2 tygodnie

11 listopada w Kęsowie w odsłonięto dwie tablice pamiątkowe. Fundatorem jest gm. Kęsowo.


(red.)

Please follow and like us: