15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLV Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 13 lipca  2018 r. Starosta Tucholski zwołuje XLV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 18 lipca 2018 r.
o godz. 9.00 (środa) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2018.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych
  8. Zamknięcie sesji.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook