Powiatowe dotacje

Estimated read time 3 min read

Zarząd Powiatu Tucholskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działań  w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz na rzecz organizacji pozarządowych w 2021 roku.

Komisja złożona z 3 przedstawicieli Starostwa i 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oceniała oferty zdalnie. wpłynęło 15 ofert, z czego jedna została odrzucona formalnie (zbyt późny termin wpływu), a jedna merytorycznie (zawierała zadania samorządu gminnego). Komisja z zaniepokojeniem stwierdziła, że większość Wnioskodawców nie przewidziała alternatywnego sposobu realizacji zadań ze względu na pandemię. W tym roku po zawarciu umowy nie będzie możliwe wprowadzanie zmian w harmonogramie i sposobie realizacji zadania spowodowanych COVID-19  – pandemia nie jest bowiem nowym i zaskakującym czynnikiem. Komisja rekomendowała przyznanie dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie 7 projektom, a 5 projektom ze względu na możliwość bardziej oszczędnej realizacji zadania w kwocie niższej niż wnioskowana. Na jedno zadanie nie wystarczyło środków. Zarząd Powiatu rozstrzygając konkurs przychylił się do rekomendacji Komisji.

p. Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota wniosko-wana  Liczba punktów Kwota propono-wana
1. Stow. Na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec Świętoszek gościnnie w Krzywogońcu, w Pow. Tucholskim. Święto Grzyba 2021 4 000,00 64,67 4 000,00
2. LGD Bory Tucholskie Bory Tucholskie gwiazdą Konstelacji 4 000,00 63,67 4 000,00
3. Fundacja  Zrównoważonego  Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” CykloCekcyn 20221-VIII Borowiacki Rajd Rowerowy 4 000,00 61,33 4 000,00
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej Nocne Misteria Nadjeziorne 2021 2 100,00 60,67 2 100,00
5. Szkolny Klub Sportowy „Leśnik” Tuchola Rowerem przez powiat tucholski 4 000,00 60,17 4 000,00
6. BTK w Tucholi 3 x pamięć z historią i kulturą regionu w tle 3 550,00 60 3 550,00
7. OSP Krzywogoniec Organizacja pokazów i ćwiczeń z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla mieszkańców z terenu Powiatu. II Bieg przełajowy 4000,00 59,83 2 700,00
8. Fundacja czar(T) Krzywogońca Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły  2021 4 000,00 59 3 500,00
9. OSP w Bysławiu Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tucholskiego poprzez wzmocnienie potencjału  ratowniczego OSP Bysław 4 000,00 58,33 4 000,00
10. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BURCHAT” Gostycyn Marcinkowski  Spichrz po dwakroć 3 950,00 58,17 2 950,00
11. Stowarzyszenie na Rzecz. „Światło” Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na 10 zabytkowych cmentarzach ewangelicznych z terenu Powiatu tucholskiego 2 500,00 55,83 1 800,00
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa Rozśpiewane Kęsowo 4 000,00 51 3 400,00
13. Stowarzyszenie „Tucholski PEGAZ” Stare w nowym- nowe w starym

Niewystarczające środki finansowe

4 000,00 45,50 0

Pełna treść uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza