Milion dla gostycyńskiego samorządu

Estimated read time 2 min read

Pod koniec ubiegłego roku, Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski złożył wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Tym razem gostycyński samorząd uzyska wsparcie niebagatelne, bo sięgające 1 miliona złotych! Takie wsparcie zaplanowane jest na zadanie pn.  Gminne Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców.

Utworzenie GCBM będzie polegało na rozbudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, która obejmuje dobudowanie jednego nowego garażu dla zabezpieczenia pojazdu strażackiego typu średniego i łodzi pływającej, zaplecza sanitarnego dla zapewnienia strażakom czynnym (64 osób) komfortu osobistego po powrocie z akcji oraz szatni – przebieralni.

Zmodernizowany budynek będzie stanowił siedzibę dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla Centrum Monitoringu Wizyjnego wyposażonego w kamery wizyjne i nowoczesny sprzęt komputerowy. Dane z Centrum będą służyły miejscowej policji i służbom medycznym do dalszych działań operacyjnych. Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt sali konferencyjnej celem prowadzenia szkoleń i spotkań, tzw. doskonalenia zawodowego strażaków w wybranych obszarach edukacji dla bezpieczeństwa. W rozbudowanym obszarze mieścić się będzie odrębny lokal dla Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gostycyn.

W gminie funkcjonuje 7 jednostek OSP. Członkowie OSP- to ogółem: 194 strażaków.

Po podpisaniu stosownych umów, procedury przetargowe planowane są w drugiej połowie tego roku, natomiast zakończenie  realizacji inwestycji to rok 2022. Szacowany koszt rozbudowy remizy to 1 956 810,60 zł.


(red.)

gostycyn.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza