0 3 min 3 lata

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego opublikował listę projektów z informacją o kolejności przysługiwania dofinansowania w ramach PROW Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Na liście znalazł się projekt gminy Gostycyn pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie przy dawnym ośrodku zdrowia w Gostycynie (działka nr 1239)”. Pod tym tytułem kryje się ekspozycja stała, trzy wiaty dla zabytkowych samochodów pożarniczych wraz z oświetleniem i opisem oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, w tym miejsce do siedzenia dla seniorów, ławeczki z rotorami do ćwiczeń mięśni nóg), tablice ogłoszeniowe i promocyjne gminy, miejsca zieleni (krzewy i rośliny miododajne, trawniki), miejsce dla rowerów.

Oprócz naszego projektu na liście znalazły się 63 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 19 555 838 zł. Limit środków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynosi 26 942 106,89 zł. W związku z powyższym, wszystkie wnioski z listy operacji będą sprawdzone i ocenione pod względem merytorycznym administracyjnym. Po zakończonej ocenie z wszystkimi podmiotami z listy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione, zostaną zawarte umowy o przyznaniu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Zanim wniosek gminy Gostycyn został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wójt ogłosił plebiscyt, w którym mieszkańcy otrzymali możliwość wyboru operacji. Do rywalizacji zostały zgłoszone 2 propozycje: zagospodarowanie przestrzeni przy dawnym ośrodku zdrowia oraz zagospodarowanie przestrzeni na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury. Walka była zacięta do końca, ponieważ dwie propozycje osiągały podobne wyniki przez cały czas trwania plebiscytu. Ostateczny wynik to: 57,46% do 42,54%. W starciu zwyciężyła propozycja nr 1. Łącznie oddano 144 głosy, z czego 134 były ważne.


(red.)

gm. Gostycyn