0 2 min 3 lata

Jelenia Wyspa – ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wyznaczona na terenie rezerwatu przyrody Bagna nad Stążką w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką, ok. 8 km od Tucholi. Długość ścieżki wynosi 3,5 km. Wzdłuż niej wyznaczonych zostało 10 zaopatrzonych w tablice informacyjne przystanków. Jej pokonanie zajmuje około jednej godziny.

Ścieżka rozpoczynająca i kończąca się nieopodal siedziby Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku biegnie w ten sposób, aby przedstawić zwiedzającym charakterystyczne dla Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Są to m.in: bory sosnowe z domieszką brzozy i świerka, zbiorowiska olsów i łęgów, a także stanowiska odnawiania lasów.

Do najbardziej interesujących fragmentów ścieżki należą torfowiska oraz zbiorowiska bagienne i wodne rzeki Stążki (jednej z najczystszych rzek Borów Tucholskich). Zaobserwować tam można m.in. torfowisko wysokie i przejściowe z charakterystycznymi roślinami: bagnem zwyczajnym, rosiczką okrągłolistną, turzycą nitkowatą, żurawiną błotną czy wełnianką pochwowatą, a także torfowisko niskie z turzycowymi murawami, chronionymi storczykami i rzadkim oczeretem Tabernemontana.

Część przystanków ma na celu pogłębienie wiedzy o dokarmianiu leśnych zwierząt oraz o zwalczaniu szkodników drzew.


Galeria 19-04-2026


(red.)

(mrf.)

Wikipedia