XXXIIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 1 min read

13 maja 2021 r. – czwartek – w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi – obrady stacjonarne.

Początek sesji o godz.900. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie stanowiska dotyczącego poparcia protestu przeciwko budowie instalacji do kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych w miejscowości Tuchola.

5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

6. Zakończenie.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza