Konferencja interdyscyplinarna „Widzimy, reagujemy , przeciwdziałamy” (cz1)

Estimated read time 4 min read

Konferencja cykliczna, tegoroczna edycja jest siódmą i z pewnością zainteresowani z niecierpliwością na nią czekali. Od zawsze jest pomocna w prowadzeniu różnych jednostek.  Zaproszeni goście – prelegenci dzielą się widzą z innymi. To dwudniowe spotkanie nie ma charakteru towarzyskiego, to praca, którą wykonać należy i to bardzo rzetelnie, bo ta wiedza przyda się każdemu, od nauczyciela począwszy, na policjancie kończąc.

Organizatorem jest tucholskie PCPR – nasi przyjaciele, których TOKiS – PRESS TV wspiera na miarę możliwości. Z tą jednostką łącza nas kontakty szczególne.  Konferencja interdyscyplinarna „Widzimy, reagujemy , przeciwdziałamy”, zorganizowana została na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej – w Zaciszu, który ma wymarzone warunki to prowadzenie podobnych spotkań. Konferencja odbywa się w budynku „Łabędź”.

 

Co zaplanowano?

 

VII Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „ Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

16-17.09.2021 r.Miejsce: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej ZACISZE

16.09.2021 r.

10.00 – 10.15 – „ Wsparcie dla rodzin na przykładzie realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 3”- ROPS w Toruniu

10.15- 11.15- „Współpraca służb w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- nadkom. Monika Herman, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

11.15- 11.30- „Wpływ pandemii na pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Tuchola”- Justyna Porębska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

11.30- 12.00- „ Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i emocje dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz na co powinno zwracać się szczególną uwagę przy interwencjach i umieszczeniach na podstawie postanowienia sądu”. Mirela Dołomisiewicz, psycholog Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tucholi

12.00-12.30 przerwa

12.30- 14.00- „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia”- Alicja Potorska- Psychoterapeuta uzależnień, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział w Bydgoszczy.

W godz. 9.00-14.00 dla zainteresowanych lub chcących usystematyzować swoją wiedzę stanowisko „Zanim dotrze Państwowe Ratownictwo Medyczne” – funkcjonariusze KPPSP w Tucholi

14.00- 15.00- obiad

Podział na 2 grupy:

I grupa:

15.00- 16.30-„Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg KenaRigbiego.” Małgorzata Wojnowska: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Rekomendowana trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. coach i doradca dyrektorów szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i procesowego wspomagania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenia „Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie. Wykładowca na studiach podyplomowych.

16.30– 18.00„ Mediacje i negocjacje w konflikcie.” Danuta Daszkiewicz:Pedagog , socjoterapeutka i  edukatorka MEN. Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Coach, ekspert i trenerka Programu Równać́ Szanse PAFW, Wykładowca Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunkach pedagogicznych. Członek założyciel i trener Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” (SDD).

II grupa:

15.00- 16.30„Mediacje i negocjacje w konflikcie.” Danuta Daszkiewicz:Pedagog , socjoterapeutka i  edukatorka MEN. Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Coach, ekspert i trenerka Programu Równać́ Szanse PAFW, Wykładowca Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunkach pedagogicznych. Członek założyciel i trener Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” (SDD).

16.30- 18.00„Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg KenaRigbiego.” Małgorzata Wojnowska: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Rekomendowana trenerka I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. coach i doradca dyrektorów szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i procesowego wspomagania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenia „Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie. Wykładowca na studiach podyplomowych.

19.00- kolacja

17.09.2021 r.

8.30- 9.30- śniadanie

9.30-10.30- „Wykorzystanie mechanizmu połączenia zdalnego pulpitu jako narzędzie cyberprzestępcy na przykładzie programu AnyDesk” + czas na pytania i wątpliwości- kom. Daniel Konwiński i asp. Rafał Ruciński- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

10.30- 10.45- „Wszyscy dla jednego – działania na rzecz dziecka dotkniętego przemocą” – Kinga Czapiewska Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Katarzyna Kotowska, Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej,  PCPR w Tucholi

10.45- 12.00- „ Praca z osobą stosującą przemoc z perspektywy prawnej i psychologicznej”- nadkom. Monika Herman, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

12.00- 12.30 przerwa

12.30- 14.00- Podział na dwie grupy:

I grupa: Wykład:

12.30- 14.00- „Odpowiedzialność prawna nieletnich”-kom. AdamKumkowski Specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w KomendzieWojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

II grupa: „Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy w terenie”- funkcjonariusze KPP w Tucholi (samoobrona dla osób chętnych- stroje sportowe)

14.00- 15.00- obiad i zakończenie konferencji

***********


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza