Polski ŁAD, spotkanie w Tucholi

Estimated read time 3 min read
POLSKI ŁAD, przeciętnemu mieszkańcowi ten popularny slogan niczego nie mówi, zapobiegliwi zadają pytanie typowe: kto i ile na nim straci i trudno się temu dziwić. Państwo dusi nas podatkami do stopnia urągającego zdrowemu rozsądkowi. Oczywiście, istnieją tysiące tłumaczeń usprawiedliwiających ten stan, ale na wyobraźnię działa inflacja, a ta utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie, przynajmniej do tej chwili. Minister Schreiber twierdzi, że rząd stanął przed wyborem, albo bezrobocie, albo inflacja. Wybrano drugą opcję.

Przypomnijmy prawdę oczywistą, rząd nie posiada własnych pieniędzy, dysponuje naszymi lub… zaciąga kredyty, które ktoś musi spłacić. Kto? Niech to pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Natomiast tych oczekiwali samorządowcy, którzy spotkali się z ministrem w tucholskim TOK-u. Prócz podziękowań były też pytania i sugestie, na które gość starał się odpowiedzieć. Usłyszymy to na dołączonym nagraniu.
W trakcie spotkania minister Schreiber pogratulował dwóm samorządowcom 15 lat pracy na swoich stanowiskach. Drobne upominki odebrali: burmistrz Tucholi oraz wójt gm. Kęsowo.
Podczas spotkania media nie miały możliwości zadawania pytań.
Do samorządów z powiatu tucholskiego w ramach pierwszego naboru Funduszu Polski Ład, trafi ponad 57 milionów złotych. Przebudowy dróg, budowa kanalizacji, świetlicy wiejskiej, budowa obiektów kulturalnych – na te cele m.in. włodarze gmin przeznaczą dodatkowe, rządowe (???), pieniądze. To kilkanaście ważnych, lokalnych inwestycji w skali całego powiatu.
.
PowiatTucholski
– Przebudowa i remont dróg powiatowych w Kęsowie, Gostycynie i Lubiewie – 4 749 980,75 zł
Tuchola
– Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii – 9 914 640,82 zł
– Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego – 4 041 881,47 zł
Cekcyn
– Budowa II linii rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego – 10 450 000,00 zł
Gostycyn
– Ograniczenie emisyjności spalin poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz budowę i przebudowę dróg dla transportu publicznego – 6 645 000,00 zł
Kęsowo
– Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sicinki – 628 864,93 zł
– Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo – 227 104,26 zł
– Przebudowa drogi gminnej ulica Karpacka – 237 134,53 zł
Lubiewo
– Rozbudowa drogi gminnej w Bysławiu (ul. Polna) oraz budowa drogi Sucha Przydatki- Cierplewo – 3 182 500,00 zł
– Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej – 4 560 000,00 zł
Śliwice
– Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy – 10 202 792,98 zł
– Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie gminy – 2 183 562,37 zł
.
W spotkaniu z ministrem udział wzięli:
Starosta tucholski Michał Mróz, burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, wójtowie: Jacek Brygman, Radosław Januszewski, Joanna Jastak, Daniel Kożuch, doradca wojewody Jerzy Kowalik oraz wicewojewoda Radosław Kempinski.
.
***


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza